ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ “Музикална зона” ООД УСЛУГИ и ПОЛИТИКА ЗА ЗАШИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “Музикална зона” ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина muzikalna-zona.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия”., потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на muzikalna-zona не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

3. Изображенията и описанията на продуктите които се намират на интернет страницата на muzikalna-zona имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност. Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация / реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи за характеристики или възможности. В изображенията на продуктите, същите могат да бъдат показани заедно със свои опционни аксесоари, които не са включени в цената или заедно с други продукти за които са предназначени. Изображенията на продуктите, също така не носят информация за цвят (освен ако това не е изрично опоменато), количество, окомплектовка и т.н. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт. Производителите и търговеца имат право да променят технически характеристики по всяко време, без да са задължени да уведомяват изрично потребителите за това.

4. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя / клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие. Потребителят / клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си кошница. След кликане на бутона “ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска кошница на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.

5. “Музикална зона” ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работна седмица, “Музикална зона” ООД уведомява потребителя / клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя / клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните опции:

• възстановяване на сумите;

• отказ от поръчката;

• заместваща поръчка;

• изчакване на нова доставка.

6. Договорният език е български.Цените са с вкючен ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят / клиентът носи изцяло риска от повреждане / загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “Музикална зона” ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя / клиента. “Музикална зона” ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя / клиента или упълномощено от него лице. В случай, че стоката се доставя чрез куриер, потребителят / клиентът следва да уведоми търговеца за несъответствието с договора не по късно от 12 часа след получаването.

9. Евентуални повреди и други щети следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на “Музикална зона” ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “Музикална зона” ООД не носи отговорност за тази стока. Установяването се извършва в “Музикална зона” ООД.

10. В случаите, когато от “Музикална зона” ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. Потребителят / клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. “Музикална зона” ООД не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят / клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и / или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят / клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена.

10а. При предаване стоката на потребителя / клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес. При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителя / клиента дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, “Музикална зона” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на стоката, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение по предходния член.

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

13. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка.

14. Плащането се извършва по някой от следните начини: – Чрез наложен платеж; – Плащане на място; – С банков превод; – С кредитна карта; (за момента не се предлага) – С дебитна карта; (за момента не се предлага)

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

15. Потребителят / клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина kitari.eu

15а. Съгласно Чл. 55. (1) от Закона за защита на потребителите, потребителят / клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката и да я върне на търговеца за своя сметка, опакована в оригиналната й опаковка и окомплектована с всички прилежащи аксесоари и документи.

16. Потребителят / клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

17. Потребителят / клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Музикална зона” ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

18. Потребителят / клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката.

19. Потребителят / клиентът е длъжен да снабди “Музикална зона” ООД с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме / получи стоката.

20. Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Музикална зона” ООД се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “Музикална зона” ООД услуги;

• да уведомява незабавно “Музикална зона” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети “Музикална зона” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез muzikalna-zona в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

21. Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп до мястото на доставка, както и да обезпечи по всякакъв друг начин получаването на стоката. V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “Музикална зона” ООД

22. “Музикална зона” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

23. “Музикална зона” ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на muzikalna-zona

24. “Музикална зона” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя / клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Музикална зона” ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “Музикална зона” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез muzikalna-zona

25. “Музикална зона” ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя / клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява състоянието на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

26 “Музикална зона” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

27. “Музикална зона” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Музикална зона” ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Музикална зона” ООД

VI. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

28. Идентифицирането на потребителя / клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на muzikalna-zona , съхранение на IP адреса на потребителя / клиента, както и всяка друга информация.

29. “Музикална зона” ООД гарантира на своите Потребители / клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. “Музикална зона” ООД защитава личните данни на потребителя / клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Музикална зона” ООД да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

30. “Музикална зона” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. “Музикална зона” ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

31. “Музикална зона” ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители / клиенти, независимо дали са регистрирани.

32. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “Музикална зона” ООД освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес /webmaster/@muzikalna-zona “Музикална зона” ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които “Музикална зона” ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

33. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Музикална зона” ООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. “Музикална зона” ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то “Музикална зона” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

34. Под “Потребител / клиент”, респ. само “потребител” и само “клиент’ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата muzikalna-zona на своя компютър.

35. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента / потребителя.

36. Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя / клиента при заявяване на поръчката.

37. Интернет магазина muzikalna-zona е собственост на “Музикална зона” ООД наричано още “търговеца” или “дружеството”.

38. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Музикална зона” ООД , съобразно българското законодателство.